Replace DENSO Diesel Parts

Make Engine NO. Aplication HINO  23670-E0050 HINO  J05E & J06 KOBELCO  SK200-8/260-8 HINO  23670-E0010/E0020 HINO  J08 KOBELCO  SK330/330-8/350 ISUZU  8-97329703-# ISUZU  6HK1 & 4HK1 SUMITOMO  230/350/450 HITACHI  240/250-3 ISUZU  8-98151837-# ISUZU  6HK1 & 4HK1 & 4JJ1 SUMITOMO  230/350/450 HITACHI  240/250-3 ISUZU  Read More…